dissabte, 14 de novembre del 2009

Què m'inspira Darwin?

Ahir comencí la lectura de l'obra més famosa de Charles Darwin, una persona que, de casualitat i sense buscar-ho, aplegà a ser un estudiós d'un camp que començava a interessar a persones relacionades amb el món de la biologia i de l'origen dels animals o de les espècies vegetals. Recordaré que el capità buscava una persona que coincidira amb certes característiques... i tanmateix ningú no esperava que eixira una persona formada en un camp aleshores en creixement. Igualment cal escriure algunes frases de Darwin, en vespres de l'eixida: "El pla és magnífic. Passarem si fa no fa dos anys a Sud-amèrica i la resta del temps de gresca al voltant del món". Aquestes paraules les he tretes i traduïdes d'un llibre, "Darwin. Una evolución extraordinaria" (elaborat per Pascual Comín del Río, una persona dedicada a la docència, des de l'ensenyament primari fins a l'universitari, i editat per Pearson Educación l'any 2009).

Què m'inspira Darwin?
1. Que la col·laboració entre persones amb interessos elevats és clau per a canviar nosaltres, perquè solen ser persones amb inquietuds i desig de canvi i creixement, és a dir, molt creatives.
2. Que el contacte entre persones (amb correus o per altres mitjans) facilita l'elaboració d'un estudi.
3. Que és important escoltar les persones que entren en l'estudi i que no tenen la mateixa formació que nosaltres i, tanmateix, ens poden ajudar molt (per exemple, els que criaven animals i donaren pistes a indagadors que contactaren amb Darwin).
4. Que el món universitari (o post-universitari), quan s'obri a la societat, fa que la societat s'obriga més al món universitari: simbiosi.
5. Que les persones podem evolucionar i canviar al llarg de la nostra vida.
6. Que hi han caracterítiques personals que són hereditàries i d'altres que no ho són.
7. Que hi han persones que s'adapten millor als canvis i, a més, fan que ells marquen més les circumstàncies, és a dir, tenen un esperit més lliure i creatiu. En resum: són com la persona que estudià com fer que l'aigua anara cap a ella, en lloc d'anar ella cap a l'aigua.
8. Que les persones que han destacat per les grans descobertes, humanes com nosaltres, tenen un llegat que encara atrau a les ments lliures i partidàries del pensament lliure.
9. Que també és important descobrir i fer pública l'aportació científica, humanística, tècnica, empresarial, creativa, etc. de les dones (de la cultura "occidental" i d'altres).
10. Que les persones podem canviar molt d'interessos, tot i la influència social i familiar en aspectes de la nostra vida.
11. Que convé que l'educació lliure s'interesse per aquestes obres (o semblants) perquè la persona desenvolupe el seu esperit creatiu, accepte que hi han moments transitoris, que visca la creació de les noves teories com un paral·lelisme amb la formació personal que resulta de l'educació formal, la informal (o popular, les converses) i la no formal (llibres, museus, centres culturals, activitats esportives o artístiques...).

Açò és el que m'inspira Darwin. Si més no, ara.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada