dimecres, 10 de març del 2010

"Aliats positius": alternatives informatives

Hui, per mitjà de la plana http://www.noticiaspositivas.net, he accedit a dos planes igualment semblants per la seua filosofia: OutroMundo i El Positivo. Com molt bé indicaven totes dos, es tracta de presentar una visió més positiva (i realista alhora) de la societat, com a alternativa a les nombroses notícies negatives que ens presenten molts mitjans de comunicació.

Que el món és ple d'alternatives, és una de les qüestions que trie a l'hora de raonar amb persones adultes (siguen amistats o persones conegudes). I que, si ens preparem (formació) podem passar a una visió positiva, moderada i oberta a la creativitat, és a dir, a la superació com a persones, a l'optimisme vital i a l'inconformisme (bàsic per a aplicar les alternatives), també.

A la Universitat, a més de presentar la realitat en relació amb la tecnologia, els aspectes tècnics, d'innovació,... o d'organització escolar (per posar quatre exemples), també interessa presentar temes relacionats amb la innovació moral, és a dir, amb les noves aportacions que comencem a transmetre i compartir amb les persones que, mogudes per les alternatives a la desqualificació, busquen que per mitjà de les tecnologies i tot, les persones treballem la part positiva i, així, ens fixem en els punts en què podem contribuir a la societat.

Que l'alumne treballe la part constructiva que hi ha dins de la persona, al meu parer, és fonamental per a treballar per una societat més autogestionària i, al mateix temps, en major cooperació. I, en eixe sentit, convé difondre les pàgines d'Internet que he esmentat al principi i, a més, transmetre la positivitat en les faenes del dia rere dia i en les nostres relacions humanes, en companyia de l'humor, l'alegria i la idea de lideratge (si som els líders de les nostres decisions, triarem, sobretot, les notícies que presenten la part bona -realista i tot- de la vida).

Que una notícia siga realista no desfà que puga enfocar-se des d'un llenguatge més positiu, perquè, com sabem, podem veure una botella i dir que... encara hi ha mitja botella amb aigua. I, ara i quan la veja una altra persona, la quantitat d'aigua serà la mateixa, llevat que, per exemple, algun gat es la bega, algú n'afija més o fem una mescla amb un bolígraf sense tinta. Bo, això són altres calces... i humor, molt interessant en el mestratge i en l'aprenentatge escolar (universitari o no).

Què en penseu, sobre les notícies realistes i el llenguatge en positiu?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada