dissabte, 20 de febrer del 2010

Universitat, renovació laboral i sindical

Al meu parer, i més enllà de la meua experiència com a estudiant universitari durant els primers anys de la dècada de 1990-2000, en què estudiar, com ara, era una glopada d'aire fresc enmig de la desocupació (segons l'Enquesta de Població Activa, EPA, pròxima al 22%-24%), crec que hi han algunes alternatives extralaborals que potser siguen interessants:

1. Cooperar entre persones en situacions semblants, amb la intenció de compartir el que hi ha comú.
2. Crear grups en què la creativitat estiga present, com a element imprescindible per a la creació d'una societat més optimista, sensibilitzada amb el proïsme i oberta a la novetat.
3. Aplicar la tècnica pluja d'idees en les plataformes estatals, comunitàries, veïnals o locals que treballen a favor de l'ocupació digna, el dret del treball i per una habitança a l'abast de qualsevol ciutadà.
4. Promoure i organitzar plataformes o organitzacions A FAVOR DE. Si treballem l'esperit positiu, començarem a veure les coses amb un poc més d'humor, optimisme, esperança, altruisme, solidaritat, etc. Són paraules positives amb què vull remarcar la importància del llenguatge positiu en la vida ordinària, atenent a estudis psicològics.
5. Crear un pot comú, a partir de l'aportació individual generada des d'un percentatge col·lectiu. Així, si decidim que cada persona contribuïsca amb l'1% del seu salari, serem més justs que si ho fem a partir d'una xifra igual per a tothom. En acabant, amb la quantitat a repartir, la distribuïrem en funció de les necessitats, atenent a uns paràmetres que caldrà fixar abans. Al meu parer serien:
a) Salari net actual (que cadascú presente la quantitat real del seu salari mensual actual)
b) Fills en edat escolar obligatòria
c) Persones grans, jóvens, adults o no independents que viuen de manera contínua i junt amb l'adult
d) Persones que promourien iniciatives laborals (microcrèdits)
e) Possibilitat de viure en una població més econòmica
f) Disposició i possibilitat de treballar en una població fora d'on es viu ara
g) Esperit creatiu i voluntat de treballar en comunitat

I així més punts, perquè el tema requerix calma i claredat en les decisions. Què en penseu? Què en faríeu, si ara tinguéreu dret d'expressar-vos en una plataforma?

6. Pluja d'idees sobre com actualitzar els sindicats al segle actual i fer-los creatius, constructius i d'esperit positiu.

Que tingueu un bon dia.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada