divendres, 5 de febrer de 2010

Educació creativa i bon humor

Després d'indagar per Internet sobre educació creativa i segle XXI, podem aplegar a fer una síntesi:

1. L'educació creativa és l'alternativa a l'excés de influència del pensament crític.
2. La creativitat afavorix l'optimisme, el realisme, la valoració de la intuïció, l'alegria i el bon humor.
3. La creativitat fa possible la presentació, revisió i actualització d'idees noves que es presenten com a alternatives als esquemes tradicionals i sorgits durant els segles XIX i XX.
4. Vivim en l'era de la informació, en lloc de l'era de la industrialització. Importa l'aprofitament de la informació.
5. Les relacions verticals donen pas a les horitzontals i a l'equip en què té entrada la diversitat.
6. L'humor resulta imprescindible com a element bàsic per a la salut.
7. Les relacions humanes passen a enriquir-se per mitjà del contacte intercultural: ecohumanisme, respecte per les diferències i curiositat.

Resulta evident pensar que aquest pas té lloc a poc a poc, per mitjà de formes diferents d'actuar (pensem els centres culturals creatius) i que, en lloc de desqualificar, es centren en la part positiva de la persona. I també, per descomptat, en l'humor com a element que ajuda a percebre el dia rere dia des d'una òptica més tranquil·la, graciosa i en què els canals s'obrin cap a la imaginació, el sorgiment d'idees positives, l'honradesa, l'autenticitat, les alternatives a la visió políticament correcta, a l'intent de manipulació i a altres herbes que formen part d'actituds d'aparença.

I el que dic ací, podem aplicar-nos-ho a la vida de cadascú: quan tenim un nord més o menys definit (principis i valors així com creences) i també obert a millora (creences, actituds que no formen part de nosaltres), etc. actuem amb més independència i lideratge que quan no organitzàvem el nostre dia rere dia atenent a aquests punts. Organitzar la nostra vida és practicar la fluïdesa, la flexibilitat, la joia i l'intercanvi de parers amb la sinceritat i la veracitat com a element de contacte.

Aquests estils d'actuació, i més, partixen del desenvolupament de l'educació creativa i de la participació de l'humor com a intermediari.

Això pense ara.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada