dimarts, 16 de febrer de 2010

Temps d'Esperança i creativitat social

Hui he accedit a la plana de "Valencia Sostenible y Creativa" i he pogut llegir que, des d'ahir, ja porten un any de difusió, és a dir, d'existència. Com ja podreu pensar, done suport a aquests projectes socials, creatius i que promouen una renovació actitudinal, creativa, positiva i constructiva de la societat. I tot, en primer lloc, des de nosaltres, per a passar a les amistats (o ales poblacions més pròximes i l'estat i tot) i al món (tendència cap a la universalitat dels projectes i de les persones, ara facilitada per Internet, el telèfon, el correu ordinari, els viatges, etc.).

Avant amb aquestes iniciatives! Enmig d'un món com el que ara vivim, quan tractem el present des de la força de la creativitat, la sostenibilitat, l'Esperança (sí, la majúscula, això és, la constructiva, perseverant i amb un horitzó definit i obert a la flexibilitat i la fluïdesa, com també la centrada en l'humor positiu), l'efectivitat, l'esperit de superació i la contribució individual a la iniciativa grupal, etc. podem assegurar-nos que ens ajudem mútuament i des de la individualitat, a fer un món més optimista, més orientat cap al pensament creatiu (també analític... i mirador del present positiu i realista).

En poques paraules: aquesta xarxa internàutica em recorda l'estilista que hui he tingut la sort de saber que ho era, amb independència que no haja raonat amb ell. Unes persones proposen idees per a preparar una roba, unes altres les dissenyen i organitzen i les terceres... les oferixen al carrer, al públic (*). Això sí, entre totes tres i el carrer hi ha una coordinació i un intercanvi (en el nostre cas, solidari). Quan un projecte aplega l'any, difon esperança i credibilitat i si, a més, es coordina amb altres xarxes paregudes, això és, del mateix ram, doncs..., més encara. I eixe cas és aplicable a Valencia Sostenible y Creativa.

(*) Les persones podem fer aquestes funcions individualment, tot i que, com podem pensar, hi ha una part que, segons els moments o la forma de ser, tendix a resultar-nos més fàcil. Des d'ací podem facilitar la col·laboració pluralista i respectuosa amb la diversitat i l'horitzontalitat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada