divendres, 9 de juliol de 2010

Temps per a aprendre idiomes i més

Diuen que l'estiu és una època molt bona per a aprendre idiomes i viatjar (almenys a moltes planes d'Internet). Ara bé, també podem fer un aprenentatge més continu i al llarg de l'any, la qual cosa, al meu parer, és tan positiva com l'altra, ja que ací cadascú és lliure de triar allò que considera més idoni. No debades hi ha qui promou la diversitat d'ensenyament com a alternativa a l'ensenyament oficial o al més estés. Per tant, podem dir que les formes d'aprendre idiomes (o qualsevol matèria, no ja assignatura en el sentit clàssic) són diverses i que això permet una adaptació per part del mestre i de l'alumne.


Igualment podríem dir que potser interesse un programa d'ensenyament flexible, per exemple, en el sentit d'introduir una part teòrica (només la bàsica), part pràctica (molta) i part creativa (molta) ja que així farem que l'alumne es senta de gust i que, a més, participe més i gaudisca de la fluïdesa de formes. I ací ens convé obrir-nos a l'aprenentatge d'estils diferents d'ensenyament, a fer les classes amb gaudi i esplai (un mínim, imprescindible), amb introducció de l'element humor i amb la joia de la vocació que transmetem a l'alumne.


Finalment direm que quan l'alumne observa que les sessions també són un exemple d'intercanvi, la participació és més constant, més oberta i, a més, sent que l'educació es centra en l'alumne, en lloc de fer-ho en els continguts acumulats pel mestre, amb la qual cosa hi ha una sensació de creixement i millora en els dos sentits

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada