dimecres, 16 de juny de 2010

Francisco Menchén Bellón com a exemple

Francisco Menchén Bellón, nascut a Manzanares (Espanya, 1942), és un estudiós molt interessant del món de la creativitat. Recomane la consulta a Internet.

Una de les primeres coses que podem deduir de la lectura de textos com "Creatividad: el arte de reinventar la vida" (entrevista apareguda a http://www.neuronilla.com) o "La misión de la universidad en el siglo XXI" (de l'autor Salvador Corrales, http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n57/scorrales.html) o "La universidad que queremos. Estrategias creativas en el aula universitaria" (de l'autor Saturnino de la Torre), és que necessitem un nou model d'ensenyament, universitari o no, que s'ajuste al present i que es prepare per al futur, és a dir, per a un present en què hi han canvis i que convé treballar la cultura en el canvi.

Crec que són imprescindibles les matèries següents, en l'àmbit universitari i escolar:

1. Diversió i humor positiu.
2. Innovació i creativitat.
3. Humanitats, biografies i educació emocional.
4. Organització del segle XXI (social, empresarial, associativa, etc.).
5. Ciències i pensament.
6. Lideratge i oratòria.
7. Educació per la pau i la positivitat.

Aquestes són les parts en què considere que cal centrar la formació de la persona, universitària o no.

MOTIUS.

A) L'humor positiu ajuda a fluir i a crear una ment més fluïda i flexible. Igualment obri les persones cap a la creativitat i el gaudi de viure.
B) La innovació (no sols la tecnològica, artística o publicitària) com la creativitat són les bases de la personalitat optimista, creadora, constructiva i que treballa per un present i un demà millor (a llarg termini i tot).
C) Si tractem les humanitats des d'una perspectiva centrada en la convivència, la diversitat cultural com a motiu d'enriquiment, les biografies com a mitjà d'estudi de la història i l'educació emocional (corporal o no) a través de la història de persones qualificades com a genis (tradicionalment) o com a persones fortament creatives, també comprendrem la part humana de la persona (amb els matisos) i que les persones ens semblem molt i podem fer molt juntes. A més, podrem estudiar la maduresa emocional a través de la personalitat creativa.
D) Una organització més centrada en la relació tu-tu, nosaltres-nosaltres, guanyem-guanyem, en les relacions amb delegació de responsabilitats (cultura de la llibertat responsable) i que potencien la participació activa de la persona per mitjà de la flexibilitat i la humanitat (ningú no sap més, rectificar és de persones sabudes i delegar és un acte que ajuda a gaudir més de la salut diària).
E) Les ciències i el pensament a través de biografies, de la música com a acompanyament per a fer més agradable i amb la part emocional (branca tradicionalment relacionada a la part del pensament creatiu). Matemàtiques, física, química, etc. els coneixements bàsics per a la vida diària. Si l'alumne vol més informació, posar mitjans a l'abast. I si és una persona destacada, reforçar-la anímicament i per mitjà de la música, llengua internacional per excel·lència. Filosofia pràctica (potser amb PNL i tot) i llibertat d'actuació perquè es faça entretinguda. Invitació al diàleg i a la interacció pràctica entre el mestre i l'alumne. Educació cívica i moral, així com intercultural.
F) Lideratge i oratòria. Bàsics per a fomentar l'exposició en públic, l'assertivitat, el sentiment de confiança i la tranquil·litat, així com la facilitat de paraula amb finalitats positives. Lideratge creatiu, participatiu i per la maduració emocional.
G) Educació per la pau i la positivitat. Ja ho diu el nom, estudi del pacifisme constructiu centrat en els moviments pacifistes creatius ("a favor de") i de mitjans pacífics. Revisió del pacifisme al llarg de la història (per exemple, hi ha el rei Enric IV de França o Gandhi). Igualment podríem incloure l'ecologisme i la gestió planetària.

Quines matèries inclouríeu en un curs escolar universitari de 35 setmanes de cinc dies?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada