dimecres, 28 d’abril de 2010

"He aprés que, ..."

"He aprés que, sens dubte, aprenc de nou" he tornat a llegir en un document que m'enviaren ja fa mesos i que encara conserva el llistat de missatges rebuts. Com llegia en un llibre de Ken Bain, "El cervell adora la diversitat" (en paraules d'una professora universitària), és a dir, que ens és molt profitós, corporalment, emocionalment, mentalment, espiritualment, afectivament, etc. treballar la diversitat.

Doncs, ja podem passar a l'acció, és a dir, a deixar pas a la fluïdesa i al pensament "líquid" o "flexible", tradicionalment atribuït a les dones, potser perquè tendixen més, entre altres coses, a treballar el sentit pràctic, a tindre més paciència (ho requerix el guió, almenys mentres una està embarassada i després, quan ja és mare) i a ponderar, això és, a mantindre una relació atenent a les necessitats i a les capacitats o a les habilitats de cada persona.

Doncs bé, si així solen actuar les dones (o, si més no, de manera més tradicional), podem prendre nota d'eixe estil d'educació i traslladar-lo a l'àmbit universitari, en les relacions mestre-alumne: no tots els alumnes són iguals (com tampoc no ho són tots els mestres). Per tant, convindrà fer un estudi inicial de cadascú (per exemple, per mitjà d'estudis sensorials, per saber quin és el sentit que primen - o si són genèrics-, o el vocabulari, o dedicar un temps a l'any a cada alumne, com ara, al despatx, etc.). En acabant podrem organitzar millor les sessions, amb aquestes pistes inicials que, de segur, ens ajudaran a tindre una visió més global (la classe) i particular (cada alumne), amb la qual cosa guanyarem qualitat de relació entre el docent i l'estudiant, un acte tan primordial com delegar part del temps als estudiants perquè així desenvolupen l'oratòria i, de pas, aprenguen a ordenar les idees.

En resum: l'aprenentatge continu (sobretot dels errors i, per què no, dels encerts), les actituds "líquides" o "flexibles" i la ponderació ("afegir pes en l'altra balança", com ens va dir Pere Riutort a classe) ens interessen per a preparar alumnes més atrets per l'aprenentatge a la Universitat i per la seua contribució al món universitari i... al social, com també fan els mestres.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada