divendres, 23 d’abril de 2010

Ensenyament i educació holística

Cada dia considere més important que la persona que comença a viure o a participar del model d'ensenyament (ofical o per lliure), tinga accés a mitjans de comunicació i, més encara, a sistemes de tractament de la informació, així com a una formació diferent a la tradicional o a models que es centraven en la crítica. És, per tant, una rebuda als espais educatius centrats més en la part holística (total, desenvolupar les capacitats de la persona) i en la creativitat.

No és suficient que tinguem molts recursos a l'abast, sinó que en necessitem de qualitat per a fer-nos persones més independents, més lliures i més creatives, junt amb l'alegria, l'humor i el sentit del compromís social en resposta als favors que rebem des del naixement. I que passem d'una anàlisi negativa a una que ens invite a l'acció positiva i constructiva, això és, a l'acció creativa. Així, considere imprescindible, per al segle XXI, els factors següents:

1. Mirada cap a la totalitat, és a dir, cap a una educació que difonga i treballe (manualment i tot) les diferents possibilitats d'ensenyament i en què l'alumne siga el protagonista al qual es convide a desenvolupar la seua creativitat.
2. Participació puntual del mestre, com a moderador i facilitador d'informació inicial i com a aprenent continu.
3. Aprenentatge per descoberta i aprenentatge per mitjà del relat (experiències, vivències i material o idees del mestre en un intercanvi mestre-alumne) i l'exemple: que el mestre, com a persona creativa, honrada, compromesa i social siga un company de viatge i un aprenent més disposat a compartir junt amb l'alumne.
4. Educació amb els valors ecohumanistes, pacifistes, internacionalistes i que treballen per l'intercanvi i el coneixement de cultures diferents a la nostra.
5. Educació per la llibertat i la maduració emocional de la persona.
6. Educació pel pensament positiu i creatiu (arts, ciències, lletres, tecnologia, tècnica, societat, humanisme, ecologisme, PNL, tècniques com les d'Edward de Bono, etc.).
7. Educació per al benestar i la felicitat vital (fer que les persones aprenguem a sentir-nos de gust amb la senzillesa, els nostres talents, els nostres matissos, el nostre codi moral, l'optimisme realista, l'altruisme, el contacte amb la natura, el sentir i considerar que hem aprofitat un dia, viure el present, etc.)

Quin model d'educació promouríeu per al segle XXI?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada