dimarts, 17 d’agost del 2010

Singularitat, cooperativisme i creativitat

Començarem aquestes línies amb unes frases d'Einstein, tretes del seu escrit "Per què el socialisme?" (1950), a partir de la versió en castellà del llibre "Einstein. Su vida y su universo" (Walter Isaacson, Ed. Debate, 2008, p. 545):

"L'educació de l'individu, a més de fomentar les seues pròpies capacitats innates, tractaria de desenvolupar en ell un sentiment de responsabilitat cap al proïsme, en lloc de la glorificació del poder i l'èxit de la nostra societat actual"

Eixe era l'afegitó per a la classe de socialisme que defén i que, anys a venir, encara ens servix d'inspiració, sobretot quan veiem que hi han línies del segle XXI que primen (i inclouen) els tres elements que encapçalen el títol: singularitat, cooperativisme i creativitat. I encara podríem afegir-ne tres, contemporànies: positivitat (com a alternativa a l'activisme tradicional) , lideratge (actituds i projectes "a favor de") i "guanyar-guanyar".

Escric tot això després d'haver raonat una estona amb un amic, el qual defén la singularitat de la persona, la seua participació democràtica com a membre de la societat i la creativitat com a elements imprescindibles per a caminar avant, a més d'una educació cívica que comença a casa i que inclou un reconeixement per la faena social que exercix el mestre..., com la persona que treballa per amor, és a dir, per vocació (en lloc de per fer currículum o per xafar al del costat).

Conec més persones que actuen com eixe home i podem extraure unes lliçons:

1. La vida senzilla, l'altruisme, l'amor pel proïsme i el respecte mutu són menesters en una societat, en lloc de la competitivitat, l'egoisme o les frases clixé perfectament qüestionables des d'una visió independent i social ("Tanto tienes, tanto vales", com va dir-me dies arrere un home).
2. La franquesa, l'autenticitat, l'honestedat formen part de les persones madures.
3. Igualment ens interessa adoptar polítiques socials (des de la base de les relacions més directes i tot) centrades en l'intercanvi de servicis o material, la cooperativitat, el pluralisme (respecte de les singularitats), i predicar amb l'exemple (coherència, per exemple, per mitjà de l'actuació atenent als principis i valors de cada persona). Igualment consideren fonamental la figura del mestre (i ho dic amb autenticitat, atenent al que han dit amb espontaneïtat).

En síntesi: on hi ha optimisme i creativitat, hi ha una societat que creix... en llibertat i responsabilitat, en respecte per la singularitat, en aplicació de formes cooperativistes i democràtiques de viure, en horitzontalitat i en... humor positiu i alegria i espontaneïtat, tres elements que formen part de les persones de pensament lliure i que actuen atenent al que són, no en funció de com són o diuen que són altres persones.

Quins elements considereu bàsics per a portar una vida alternativa i positiva en l'actualitat, atenent al sistema sòcio-econòmic en què vivim i el vostre esperit creatiu?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada