dimarts, 10 d’agost del 2010

Fluir amb els dons, els talents i les capacitats

Després de llegir un article de la publicació "El Faro de Murcia" sobre Rosetta Forner, podríem dir que la fluïdesa que ix de l'actuació diària a partir dels nostres principis, valors, interessos, creences, capacitats, habilitats, talents i dons... (entre altres aspectes), com també de la part somiadora, la creativa i l'executiva, etc. fa que el que produïm no sols siga molt sinó, el que potser ens parega més important, d'acord amb la nostra essència.

Així, quan treballem en els nostres oficis o en el que destaquem i, a més, centrem allí el món de la percepció (és a dir, el dels sentits), vivim el present i, açò és intuïció i també resultat d'observacions, adoptem posicions de filantropia, de mirament cap a les persones: hem passat del respecte cap a nosaltres i de fer-nos respectar (ja els hem assumits i els practiquem amb naturalitat, com a un hàbit) a respectar el proïsme, així com a mantindre relacions amb eixes persones que són sensibles, humanes, pacífiques, constructives, positives, que treballen amb alegria i perquè valorem més la part optimista (per exemple, "la cultura de les oportunitats", molt interessant en l'època que vivim, com en totes).

Si fem un paral·lelisme amb la universitat, podrem dir que quan l'alumne veu la universitat com una forma més de formar-se, d'enriquir-se, de créixer, de treballar-se la persona, de connectar i intercanviar amb la societat, d'aprendre a aprendre... (i a ensenyar), no sols es meravella del que aprén, del que observa, del que viu, de les relacions interpersonals, etc. sinó que, a més, pot veure-la com un espai d'on poden eixir persones interessades per temes socials, pel pensament creatiu i positiu, per l'humor i per l'alegria adjunta a l'acte de treballar en les faenes de la vida... I quan això té lloc amb fluïdesa, com l'aigua neta del riu, tenim un alumne alegre, grat, constructiu, creatiu. Podem dir que ha fet efecte l'aplicació desinteressada de l'ensenyament centrat en l'alumne... I encara hi ha més faena, això és, més reptes: cada persona és diferent, com cada curs i les persones de l'aula o espai d'ensenyament.

Que tingueu un bon dia.

Com promous la fluïdesa de les capacitats, els talents, els dons, les habilitats... entre els estudiants? Què consideres que facilita la fluïdesa?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada