dissabte, 7 d’agost de 2010

"PICA'M: En positiu, per favor!" (Gràcies, amic)

Amb el títol que veieu dalt entre cometes, practicament tret així de Google després de buscar "Humor positiu" , accedim a una entrada interessant i escrita per un valencià. Recomane la seua lectura, encara que coincidisca amb moltes que ja hem exposat al blog que llegiu ara. Idees:

1. Proposem actes públics des d'un llenguatge positiu (en la forma i en el contingut).
2. Treballem la creativitat i el lideratge (ser els qui prenem les regnes del cavall).
3. Participem socialment amb la positivitat de cada dia, la qual només requerix obertura mental (inicialment), pràctica (després) i transmetre-la a nivell social (converses, diàleg amb amics o coneguts, escrits, cartes, correus electrònics...).

Això, poc o molt, és el que fem quan desenvolupem la positivitat com a un hàbit més: passar de la teoria (molt bàsica per a l'aprenentatge continu i de tècniques noves) a la pràctica diària. Això ho sintetitza un refrany ben popular i conegut, "Tota pedra fa paret". Ara bé, en el sentit que la constància, la voluntat, el marcar-nos uns objectius vitals i ser fidels (i reformar-los, en la mida i en el moment que considerem adients), ens fa més forts i ens permet establir distàncies (la paret) entre el que pensem i considerem que va adjunt als nostres principis i valors i el que es fa de manera habitual, tradicional o més corrent i que hem vist i comprovat que no és positiu.

La informació està per a ser emprada com a mitjà de reforçament cultural, creatiu, positiu i constructiu de la persona, amb independència de l'edat, l'origen, la professió, el treball de què viu ara, si és pensionista o jubilat, l'estil de vestir, etc. de cadascú. I de la informació veraç, positiva, independent, per la creativitat social, etc. podran eixir persones amb un criteri independent, curioses, líders emocionalment, amb bon sentit de l'humor (humor positiu i graciós)..., és a dir, persones que es formen per a créixer com a persones.

Ens interessa difondre açò a l'escola, al carrer, a la universitat i en les relacions humanes, com també el que ha comentat l'autor del document esmentat.

Com promouries el lideratge i la positivitat dins de l'àmbit universitari (aula, administració, etc.)? Com el promous?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada